НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 
 

 

 

 

 

АСУ-К

    АСУ-M      АСУ-Z

 

техническо описание на АСУ-К    външен вид  на АСУ-К   схеми на свързване

 

Техническо описание на АСУ-К

Начало      Напред   

      

       1.   Сигналното устройство (АСУ) е разработено на електронен принцип. Най-характерното за него е това, че е универсално по следните критерии:

  • независимост от вида на захранващото напрежение: AC, DC = 220 V

  • независимост от вида на напрежението на сигналите:  AC, DC = 220 V

  • възможност за прав и обратен начин на свързване без да е необходимо разглобяване на устройството и настройка (това става външно).

  • устойчивост към вибрации

  • широк напреженов интервал на работа

  • 160 - 320 V DC;       140 - 240 V AC

  • Отвор за вграждане 56 мм 1мм

Същото сигнално устройство има модификации за: АСУ - 110 V AC, DC     

/ По желание и други нестандартни стойности/

2. Температурен интервал на работа: -20  +55.

3.  Притежава  два  нормално  отворени  и  два нормално затворени контакта: 8А / 250 VAC., 1A/220V DC

4. Неколкократнo занижена консумирана мощност - 2/6 W - I= 8/27 mA.

5. Изводите на АСУ-К са с клеми

6. Изделието е защитено с патент.

 

   7. По външни параметри и функции отговаря на сигналното реле RA 70

 

АСУ работи успешно в системата на енергетиката повече от 20 години!

Техническо описание на АСУ-К

Начало      Напред