НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 
 

 

 

 

 

АСУ-К

     АСУ-Z

     АСУ-М

 

техническо описание на АСУ-К    външен вид  на АСУ-К   схеми на свързване

 

 Схеми на свързване на АСУ-К

 Начало     Назад

      

                                           1. Свързване при подаване на напрежение.

                                                 1.1 Неимпулсно  свързване - подаване на сигнал  /траен сигнал/

 

 

     

 

     При подаване на напрежение на клеми 1 и 11, сигналното реле (блинкерът) сработва, двойките контакти 4 и 5, 8 и 9 се отварят, а двойките контакти 4 и 3,  8 и 7 се затварят.

 

 

 

                                                  1.2 Импулсно  свързване - подаване на краткотраен сигнал  /импулсен                                                              сигнал/

 

      На клеми 2 и 11 се подава надеждно във времето захранване: 220V AC, DC.

Сигналът се подава на клема 1.

Внимание !!!!

     Задължително условие е потенциалът на сигнала (кл.1)  да отговаря на потенциала на клема 2 от захранващото напрежение:    /+220V, -220V, фаза, нула/.

 

 

 

 

                                               2. Свързване при отпадане на напрежение.

 

     На клеми 1 и 11 се подава надеждно във времето захранване: 220V AC, DC - най-често от акумулаторната батерия /220 V DC/.

     При отпадане на напрежението на клеми 6 и 10, клапата пада, двойките контакти 4 и 5, 8 и 9 се отварят, а двойките 4 и 3, 8 и 7 се затварят. 

 

* Ако захранващото напрежение и напрежението на сигнала са от един тип, между клема 11 и клема 10 се поставя мост. Така отпада един проводник. Сигналът се подава на клема 6. Обикновено клема 11 се свързва с "нула" или "-220V" 

 

Без значение е комбинацията на напреженията:

Захр. U / Сигнал:

AC/AC,  AC/DC,

DC/AC,  DC/DC.

 

 Схеми на свързване на АСУ-К

 Начало     Назад