обща информация функционалност  варианти на изготвяне

 Обща информация за SR-6CH

Начало       Напред  

 

    Устройствата тип SR-6CH представляват 6-канални цифрови сигнални релета (6 клапи) с галванично разделени входове. Предназначени са за работа както с постоянно така и с променливо напрежение. Същите са (енергонезависима памет), т.е. при отпадане на захранващото напрежение запаметяват събитието. При възстановяване на захранването, всеки канал се установява в събитието до отпадане на захранващото напрежение.

 

   Предлагат се различни варианти на изпълнение за покриване изискванията на широк кръг приложения. Устройствата са предвидени да работят в разширен температурен диапазон -25 ... +70 градуса C.

       Предлагат се варианти на изпълнение за следните номинални захранващи напрежения:

   1. 220V AC/DC
   2. 110V AC/DC
   3. 63V AC/DC
   4. 24V AC

     SR-6CH се предлагат в два варианта на монтаж, хоризонтален и вертикален. Вида на устройствата в двата варианта е показан на заглавната страница на този документ. Лицевите панели могат да бъдат различни като е възможно да се изработи лицев панел с дизайн по заявка.

   В зависимост от варианта на изпълнение устройствата имат програмируеми параметри и опции. Програмирането им се извършва чрез клавишите на лицевия панел в режим "Програмиране". Пример за програмируем параметър е времето на задействане на каналите. Този параметър може да се настройва при всички варианти на изпълнение и се предлага избор от 7 фиксирани времена. Пример за програмируема опция е "Памет". Тази опция също е налична във всички варианти на изпълнение и ако бъде активирана,при отпадане на захранващото напрежение устройството запомня в енергонезависима памет кои канали са били задействани и след възстановяване на захранването те се задействат отново.

   За всеки вариант на изпълнение има съответстваща документация в която са посочени техническите характеристики,специфичната функционалност и начина на програмиране на опциите и настройките.

    Входно-изходните връзки са реализирани посредством един или два разглобяеми конектора с по 22 пера от следния вид:

 

   

     Това осигурява удобство при монтажа и бърза замяна на едно реле с друго от същия вид.

    Корпуса на устройствата е размер стандартен 72 / 144 по DIN 43700 и е изпълнен от неподдържаща горенето пласмаса. Предния и задения панел са от стъклотекстолит FR4.

   Независимо от варианта на изпълнение всяко реле SR6CH има:

   - 6 независими канала,"Канал А" до "Канал F" като всеки от тях има:


   - Галванично разделен вход.


   - Червен и зелен светодиод за индикация състоянието на канала.

   - Бутон за зачистване /Квитиращ бутон/.

   - Блок "Управление". Осигурява режимите "Тест" и "Програмиране" на устройството. За варианти на изпълнение с RS485 интерфейс осигурява и комуникацията.

   - Блок "Захранване" Преобразува входното захранващо напрежение в необходимите за работата на устройството напрежения. Изпълнено е с галванична изолация което осигурява голямата степен на защитеност от смущения по захранване. Също така това осигурява високо изолационно съпротивление между входовете и захранване.

  В зависимост от изискванията на приложението могат да се изготвят варианти на изпълнение в които е заложена следната функционалност:

  - От един до 6 релейни изхода.
  - Вход за дистанционно зачистване.
  - Вход за синхронизация мигането на индикацията.
  - RS485 Интерфейс.
  - Часовник за реално време и енергонезависима памет за извършване запис на събитията и времето в което са възникнали. / запис на лог файл /

 

 Обща информация за SR-6CH

Начало       Напред