обща информация функционалност  варианти на изготвяне

 Базова функционалност на SR-6CH

Начало   Назад     Напред  

 

    

 Канали A-F

    Всеки канал следи състоянието на един вход. При всички варианти на изпълнение може да се програмира кое състояние на входа /наличие или отсъствие на напрежение/ да бъде активиращ сигнал. Също така за всички канали заедно може да се програмира време на задействане. Това е минималното време за което на входа трябва да бъде регистриран активиращ сигнал за да се задейства канала. Входовете работят както с постоянно така и с промеливо напрежение.Каналите имат 3 състояния:

 

Състояние

Индикация

Описание

Изход

Готовност

Няма индикация

Незадействан

Следене на входния сигнал

Активиран

Мигане на червения светодиод

Задействан

Бил е регистриран активиращ сигнал. Канала е активиран

Квитиран

Мигане или постоянно светене на на зеления светодиод.

Незадействан
 

Канала е бил активиран след което е зачистен с квитиращия бутон но входа продължава да бъде в активно състояние.     При постъпване на активиращ сигнал на някой от входовете, съответният канал от режим "Готовност" преминава в режим "Активиран". Излизането от това състояние става с квитиращия бутон.

     Ако в момента на натискането му активиращия сигнал вече е отпаднал, каналът преминава в режим "Готовност". В противен случай канала преминава в режим "Квитиран", като след отпадане на активиращия сигнал автоматично преминава в режим "Готовност".

     При всички варианти на изпълнение има програмируема опция "Памет". Когато тази опция е активна, при отпадане на захранването се запомня състоянието на всички канали в енергонезависима памет. При последващото възстановяване на захранването,каналите които са били в състояние "Активиран" се активират отново.

     При някои варианти на изпълнение има реализиран допълнителен вход за дистанционно квитиране на всички канали. Получаването на такъв сигнал съответства на едновременно натискане на 6 те квитиращи бутона.

      Режим "Тест"

    Този режим е предназначен за тестове на устройството и веригите към които е включено. След влизане в него чрез бутоните на лицевия панел могат да се включват и изключват релейните изходи.

     Режим "Програмиране"

    В този режим могат да се променят програмируемите параметри и опции. По заявка може да се изработят устройства със заводски програмирани настройки които не могат да се променят. При тях този режим или отсъства или в него настройките могат само да се видят но не и да се променят. Подробности за използването на този режим има в документацията на конкретния вариант на изпълнение.

 

 Базова функционалност на SR-6CH

Начало   Назад     Напред