НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

Обща информация за SR-6CH-ST2    Технически характеристики    Лицев панел    Заден панел

Тестване и програмиране    Програмиране на активните сигнали    Програмиране на опциите

 

 Програмиране на активните сигнали на SR-6CH-ST2

 Начало   Назад    Напред  

 
     Предназначение:

   В този режим се прави програмиране на активното ниво индивидуално за всеки вход.

    Индикация:

   Светодиодите за режим на работа на устройството мигат. Постоянно свети червения светодиод на канал A.

  Начин на работа:

   Активните нива се индицират чрез зеления светодиод на каналите. Ако диода свети, това означава, че активно ниво е отсъствието на напрежение на входа / Напрежение под праговото напрежение /. Ако диода не свети, активното ниво е наличието на напрежение на входа. Еднократно натискане на квитиращия бутон сменя състоянието на обратното.

  * Праговото напрежение e посочено в Техническите характеристики

 

 Програмиране на активните сигнали на SR-6CH-ST2

 Начало   Назад    Напред