НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

Обща информация за SR-6CH-ST2    Технически характеристики    Лицев панел    Заден панел

Тестване и програмиране    Програмиране на активните сигнали    Програмиране на опциите

 

 Обща информация за SR-6CH-ST2

Начало       Напред  

   

  Вариант на изпълнение SR-6CH-ST2H
      

      Устройството тип SR-6CH-ST2H представлява 6-канално цифрово сигнално реле (клапи) с галванично разделени входове. Устройството може да работи както с постоянно, така и с променливо напрежение на захранване и сигнали. SR-6CH има два релейни изхода, като всеки канал може да се програмира да задейства единия от тях или и двата заедно.

 

 

     Устройството има 6 независими канала "Канал А - Канал F", като всеки от тях има:

      - Галванично разделен вход.

      - Червен и зелен светодиод, индициращи състоянието на канала.

      - Бутон за зачистване /Квитиращ бутон/.

 

    Блок "Управление" осигурява режимите "Тест" и "Програмиране" на устройството.

    Блок "Захранване" с галванична изолация.

  Опция Памет при отпадане на захранващото напрежение. Устройството следи захранващото напрежение и при отпадане записва състоянието на каналите в енергонезависима памет. При възстановяването на захранването, каналите, които са били в състояние ?Активиран? се активират наново.

Всеки канал има 3 състояния:

Състояние

Индикация

Изход

Описание

Готовност

Няма индикация

Незадействан

Следене на входния сигнал

Активиран

Мигане на червения светодиод

Задействан

Регистриран е активиращ сигнал. Каналът е активиран.

Квитиран

Мигане или постоянно светене на зеления светодиод в зависимост от съответстващата опция

Незадействан

Каналът е бил активиран, след което е зачистен с квитиращия бутон, но входа продължава да бъде в активно състояние.

 

При постъпване на активиращ сигнал на някой от входовете, съответният канал от режим "Готовност" преминава в режим "Активиран". Излизането от това състояние става с квитиращия бутон.

Ако в момента на натискането му активиращия сигнал вече е отпаднал, каналът преминава в режим "Готовност".

В противен случай преминава в режим ?Квитиран?, като след отпадане на активиращия сигнал автоматично преминава в режим "Готовност".

За всеки канал индивидуално може да се настройват следните опции:

   - Опция "Активно ниво на входа". Тази настройка указва отсъствието или наличието на напрежение да бъде активиращ сигнал.

    - Опция "Връзка между входа на канала и релетата "А" и "B" "

За всички канали заедно може да се настройват следните опции:

  - Опции "Време на задействане". Това е времето, за което на входа непрекъснато трябва да има активиращ сигнал, за да премине канала в режим ?Активиран?. Сигнал с продължителност по малка от това време се игнорира.

  - Опция "Квитиране при старт". Когато тази опция е активна и при подаване на захранващо напрежение на някой от входовете има активиращ сигнал, то съответният канал ще премине в състояние "Квитиран". Ако не е активирана, то каналът ще премине в състояние "Активен".

  - Опция "Памет". Когато тази опция е активна, при отпадане на захранването се запомня състоянието на всички канали. При възстановяване на захранването се възстановява запомненото състояние. Тоест каналите, които са били в състояние "Активиран", се активират отново при възстановяване на захранването.

      -  Опция "Мигане на зеления светодиод". От тази опция зависи дали в режим "Квитиран" зеления светодиод ще свети постоянно или ще мига

 

 Обща информация за SR-6CH-ST2

Начало       Напред