НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

обща информация за SR-6CH-ST1   технически характеристики   лицев панел   заден панел

тестване и програмиране   програмиране на активните сигнали   програмиране на опциите

 

 Тестване и програмиране на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад    Напред  

 

      Устройството има няколко неработни режима. Влизането в тях става чрез натискане и задържане на бутона "Test" при което през интервал от 10 секунди устройството преминава последователно през всички режими. След като индикацията за желания режим се задейства, бутона се отпуска.
 

Режим

Индикация

Описание

Тест

Мигане на всички светодиоди за индикация на състояние "Квитиран". Светодиодите за режим на работа на устройството светят постоянно

Режимът се използва при тестове на устройството или системата, в която работи. В този режим могат да се задействат и изключват релейните изходи на каналите чрез съответстващите им квитиращи бутони.

Програмиране на активните сигнали

Светодиодите за режим на работа на устройството мигат. Постоянно свети червения светодиод на канал "

В този режим се прави програмиране на активния сигнал индивидуално за всеки вход.

Програмиране на опциите

Светодиодите за режим на работа на устройс-твото мигат. Постоянно свети червения свето-диод на канал "C"

В този режим се настройват опциите на устройството, които се отнасят за всички канали едновременно    Връщането в работен режим се осъществява с еднократно натискане на бутона "Test". При излизане от режим на програмиране се извършва запис на промените в енергонезависимата памет на устройството.

    Внимание!

    При влизане в някой от тези режими, контролът на входовете се преустановява до връщане на устройството в работен режим! При връщането в работен режим, ако на входа на някой от каналите има активен сигнал, то този канал преминава в режим "Квитиран".

    С цел предотвратяване на случайно препрограмиране на от обслужващия персонал,промяната на оппции и настройски е възможна до 15 минути след подаване на захранването. След изтичане на това време,тези режими служат само за индикация на програмираното състояние. При необходимост от препрограмиране,захранването трябва да се изключи за повече от 5 секунди след което отново започва да тече горепосоченото време.

 

 Тестване и програмиране на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад    Напред