НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

обща информация за SR-6CH-ST1   технически характеристики   лицев панел   заден панел

тестване и програмиране   програмиране на активните сигнали   програмиране на опциите

 

 Програмиране на активните сигнали на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад    Напред  

 

      Предназначение:

В този режим се прави програмиране на активното ниво индивидуално за всеки вход.

Индикация:

Светодиодите за режим на работа на устройството мигат. Постоянно свети червения светодиод на канал A.

Начин на работа:

Активните нива се индицират чрез зеления светодиод на каналите. Ако диода свети, това означава, че активно ниво е отсъствието на напрежение на входа / Напрежение под праговото напрежение /. Ако диода не свети, активното ниво е наличието на напрежение на входа. Еднократно натискане на квитиращия бутон сменя състоянието на обратното.

* Праговото напрежение e посочено в Техническите характеристики

 

 Програмиране на активните сигнали на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад    Напред