НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

обща информация за SR-6CH-ST1   технически характеристики   лицев панел   заден панел

тестване и програмиране   програмиране на активните сигнали   програмиране на опциите

 

 Програмиране на опциите на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад   

 

   Предназначение:
В този режим се настройват опциите на устройството които се отнасят за всички канали едновременно.

Индикация:

Светодиодите за режим на работа на устройството мигат. Постоянно свети червения светодиод на канал B.

Начин на работа:

    Състоянието на опциите се индицира чрез светенето на зелените светодиоди на каналите. Еднократно натискане на квитиращия бутон сменя състоянието на опцията на обратното. При светещ зелен светодиод опцията е в състояние "On". Имената на опциите съответстват на имената на каналите.

Първите 3 опции заедно са "Време на задействане".Това е времето за което на входа трябва да има непрекъснато активен сигнал за да се активира канала.

Времето се определя по следната таблица:
 

А

B

C

Време

Off

Off

Off

20 mS

On

Off

Off

50 mS

Off

On

Off

100 mS

On

On

Off

200 mS

Off

Off

On

300 mS

On

Off

On

500 mS

Off

On

On

750 mS

On

On

On

1 Sec    По заявка могат да се изготвят устройства с времена различни от посочените.

Опция D "Квитиране при старт"

    Когато тази опция е On и при подаване на захранващо напрежение на някой от входовете има активиращ сигнал, то съответният канал ще премине в състояние "Квитиран". Ако не е активирана, то каналът ще премине в състояние "Активен".

Опция Е "Памет".

    Когато тази опция е On, при отпадане на захранването се запомня състоянието на всички канали. При последващото възстановяване на захранването се възстановява запомненото състояние. Тоест каналите, които са били в състояние "Активиран" се активират отново при възстановяване на захранването.

    Опция F "Мигане на зеления светодиод"

    От тази опция зависи дали в режим "Квитиран", зеления светодиод ще свети постоянно или ще мига.

 

 Програмиране на опциите на SR-6CH-ST1

 Начало   Назад