НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

обща информация за SR-6CH-ST1   технически характеристики   лицев панел   заден панел

тестване и програмиране   програмиране на активните сигнали   програмиране на опциите

 

 Обща информация за SR-6CH-ST1

Начало       Напред  

 

   

   Вариант на изпълнение SR-6CH-ST1H

       Устройството тип SR-6CH-ST1H представлява 6-канално цифровo сигнално реле (6 клапи) с галванично разделени входове. Устройството може да работи както с постоянно, така и с променливо напрежение. Устройството има два релейни изхода като всеки канал може да се програмира да задейства единия от тях или двата заедно.


SR-6CH-ST1H има 6 независими канала,"Канал А" - "Канал F" като всеки от тях има:

- Галванично разделен вход.
- Червен и зелен светодиод за индикация състоянието на канала.
- Бутон за зачистване / Квитиращ бутон /.

      При този вариант на изпълнение има два допълнителни входа:

         - Първия, "Квитиране" се използва за дистанционно зачистване на всички канали. Постъпването на напрежение на този вход е екивалентно на натискане на квитиращите бутони на всички канали.

        - Втория допълнителен вход, "Синхронизация" се използва за синхронизиране на мигането на индикацията. Ако на входа не постъпват импулси устройството автоматично превключва на използване на собствената си честота на мигане. Обработката на тези сигнали се прави в блок "Управление".

Устройството има опция "Памет". При активирана опция, когато захранващото напрежение отпадне състоянието на каналите се записва в енергонезависима памет. При възстановяване на захранването,каналите които са били активирани се активират отново. Тази опция също се реализира в блок "Управление".

Блок "Захранване с галванична изолация" преобразува входното захранващо напрежение в необходимите за работата на устройството напрежения. Галваничната изолация на захранването обуславя високата степен на защитеност от смущения по захранване на устройството както и високото изолационно съпротивлене входове/изходи към захранване.

За всеки вход индивидуално може да се настройва активното ниво на входа. / Активиращ сигнал / Тази настройка указва отсъствието или наличието на напрежение да бъде активиращ сигнал.

Всеки канал има 3 състояния:

 

Състояние Индикация Изход Описание
Готовност Няма индикация Незадействан Следене на входния сигнал
Активиран Мигане на червения светодиод Задействан Бил е регистриран активиращ сигнал.Канала е активиран.
Квитиран Мигане или постоянно светене на зеления светодиод.
 
Незадействан
 
Канала е бил активиран след което е зачистен с квитиращия бутон но входа продължава да бъде в активно състояние.При постъпване на активиращ сигнал на някой от входовете, съответният канал от режим "Готовност" преминава в режим "Активиран". Излизането от това състояние става с квитиращия бутон. Ако в момента на натискането му активиращия сигнал вече е отпаднал, каналът преминава в режим "Готовност". В противен случай преминава в режим "Квитиран", като след отпадане на активиращия сигнал автоматично преминава в режим "Готовност".

При наличие на канал в състояние "Активиран" релейния изход е задействан.

За всички канали заедно може да се настройват следните опции:

- Опции "Време на задействане". Това е времето, за което на входа непрекъснато трябва да има активиращ сигнал, за да премине канала в състояние "Активиран". Сигнал с продължителност по малка от това време се игнорира.
- Опция "Квитиране при старт". Когато тази опция е активна,и при подаване на захранващо напрежение на някой от входовете има активиращ сигнал, то съответният канал ще премине в състояние "Квитиран". Ако не е активирана, то каналът ще премине в състояние "Активиран".
- Опция "Памет". Когато тази опция е активна, при отпадане на захранването се запомня състоянието на всички канали. След възстановяване на захранването се възстановява запомненото състояние. Тоест каналите, които са били в състояние "Активиран", се активират отново при възстановяване на захранването.
- Опция "Мигане на зеления светодиод". От тази опция зависи дали в режим "Квитиран" зеления светодиод ще свети постоянно или ще мига.

 

 Обща информация за SR-6CH-ST1

Начало       Напред