НАЧАЛО  ЗА НАС  КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща информация Технически характеристики Настройка Изводи

 

 Настройка на JRS-1A

Начало   Назад   Напред   

 

След монтаж е необходимо да се направи настройка. Това се прави чрез изведените на задния панел контроли.

 

                Rear Panel

 

               Избор броя на позициите на янсеновия регулатор.

 

               Избира се чрез дясната секция на микроключето /SW/. Положение "ON" установява 19 стъпки а "OFF" 27 стъпки. След което се подава напрежение на устройството. Състоянието на тази настройка се прочита само веднъж след подаване на захранването. Последваща промяна на положението на микроключето не променя настройката до следващото отпадане и възстановяване на захранването.

 

 

               Избор ток на измерване.

 

               Установява се чрез лявата секция на микроключето /SW/.Вярното положение може да се определи по следната таблица:

 

Позиции

Декада резистори на датчика

Положение на  микроключето

19

18 x 6 Om

On

27

27 x 6 Om

Off

 

               Ако се прави замяна на съществуваш механичен логометър то съпротивлението на декадата е записано на него.

              Ако янсеновия регулатор не присъства в тази таблица или няма информация за датчика първоначално микроключето се установява в положение "ON". Ако при едно от крайните положения на регулатора на дисллея се изписва мигащ "Er" това означава че съпротивлението на декадата е много голямо и е необходимо да се превключи на "OFF",тоест измерването да се прави с по малък ток.

 

 

              Компенсацията на съпротивлението на свързващия кабел.

 

              Поради три-проводната схема на свързване не е възможно компенсацията да бъде автоматична. Поради това тя е необходимо да се настрои еднократно при пускане в експлоатация. Обикновено индикатора работи вярно и без да бъде направена компенсация при крайно ляво положение на регулатора "R". Вярната компенсация подобрява устойчивостта на смущения на измерването.

              Първоначално е необходимо янсеновия регулатор да се установи на втора стъпка. След което "R" се завърта много бавно като се тръгне от крайно ляво положение докато светодиода "Error" престане да мига. Светодиода свети по силно при по голямо разбалансиране. Да се има пред вид че всяко измерване на положението на датчика продължава 2-3 секунди и между всеки две измервания се изчислява грешката и според нея се променя силата на светене на светодиода. Поради тази причина ако се завърти прекалено бързо регулатора може да се подмине точката на баланс.

              След тази настройка устройството е готово за експлоатация.

 

 Настройка на JRS-1A

Начало   Назад   Напред