Обща информация Технически характеристики Настройка Изводи Главно меню

 

                                                                           Предназначение на изводите

Начало  Назад 

 

Номер на извода

Предназначение

1

      Извод при първа стъпка на датчика. Когато контакта на датчика е в крайно положение и контактува с този извод устройството показва позиция 1.

2

       Подвижен контакт на датчика.

3

       Извод при последна стъпка на датчика. Когато контакта на датчика е в крайно положение и контактува с този извод устройството показва позиция 19/27.

4

       Захранващо напрежение

5

Използвани са разглобяеми клемореди със стъпка 5мм от следния вид:

Terminals

 

                                                                           Предназначение на изводите

Начало  Назад